GAME
ENTERAINMENT.

Play Video

กระบวนการเกมยุค New Normal ที่ประสบการณ์ยังครบถ้วน

การทำ Workshop หรือการจัดกระบวนการ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้เกมร่วมด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์จำลองที่ไม่สามารถให้ไปทดลองเกิดเองได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดการสะท้อนตัวตนผ่านประสบการณ์นั้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ร่วมกับชีวิตประจำวัน ในเมื่อยุคของ New Normal เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคน การที่จะจัดกระบวนการแบบใช้พื้นที่และอยู่ร่วมกันต่อหน้านั้นเป็นไปได้ยาก แต่ Game On ของเราก็ยังไม่หยุดยั้งในการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์แบบนั้นเข้าสู่ความเป็นดิจิตัลผ่านการไลฟ์ออนไลน์และยังคงประสบการณ์ดั้งเดิมเอาไว้กับผู้เข้าร่วมเช่นเคย

การออกแบบบอร์ดเกม

ไม่มีหยุดแม้มีโรคระบาด

บอร์ดเกมที่พัฒนาและวางจำหน่ายในช่วงปี 2020-2021

What’s

VSL GAME ON?

VSL Game On คือทีมงานออกแบบบอร์ดเกม เพื่อใช้กับทุกเนื้อหาที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นสื่อเพื่อกระบวนการเรียนรู้ สื่อสำหรับใช้ในโรงเรียน เพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อความสนุกสนาน ด้วยประสบการณ์การทำเกมมาไม่ต่ำกว่า 20 เกม ทั้งเกมที่ทำตามความต้องการของลูกค้า และเกมที่สร้างขึ้นมาภายในองค์กร VSL Game On เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบอร์ดเกมเป็นของตัวเอง ด้วยการบริการทั้ง 3 แบบของเรา คือการจัดกระบวนการด้วยบอร์ดเกมที่มีในท้องตลาด การจัดกระบวนการด้วยบอร์ดเกมร่วมกันพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ และการร่วมพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อจุดประสงค์ตามที่คุณต้องการ

WHAT WE CAN DO

VSL GAME ON

 • Game Design
 • Customized Board Game
 • Board Game Consulting
 • Co-developed Board Game
 • Educational Board Game
 • Board Game Workshop
 • Board Game for HR
 • Board game production
 • Made-to-order board Game
 • Board Game Design

Board Game Workshop Service

บริการให้คำปรึกษา และจัด Workshop ด้วยบอร์ดเกม เพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากรของคุณ เราพร้อมที่จะเตรียมเกมที่เหมาะกับเนื้อหาที่คุณต้องการและปรับกฎให้เข้ากับผู้เข้าร่วมทุกช่วงวัย รวมถึงถ้าต้องการกระบวนกรและวิทยากรมืออาชีพเราก็มีให้

 • บอร์ดเกมในท้องตลาดที่
  เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
 • ออกแบบ Workshop ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณ
 • Art Work และเอกสารประกอบ
ติดต่อ

Board Game
for HR

บริการออกแบบ Workshop และพัฒนาเกม ให้สอดคล้องกับการเนื้อหาในการพัฒนาองค์กรของคุณ ตามความต้องการ
 • เกมที่ร่วมกันออกแบบเพื่อใช้ร่วมกระบวนการเรียนรู้
 • Art work และเอกสารประกอบการจัด Workshop
 • กระบวนกรและผู้ช่วยดำเนินเกม


ติดต่อ

Board Game Design
Service

บริการออกแบบบอร์ดเกมตามสั่ง คุณเพียงกำหนดเงื่อนไข ธีม อุปกรณ์ เนื้อที่ต้องการ เราก็พร้อมที่จะออกแบบเกมตามสั่งนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ทดสอบ และผลิตออกมาให้เป็นกล่อง ตามความรู้ในองค์กรของคุณ

 • ร่วมทดสอบและพัมนาเกม
 • บอร์ดเกมในบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
 • Artwork ทั้งหมดที่ใช้ภายในเกมติดต่อ

Board Game Design Workshop

Workshop เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมของคุณ โดยวิทยากรมืออาชีพ ประสบการณ์ออกแบบมา กว่า 5 ปี ผ่านเวทีประกวด และเป็นที่ปรึกษาในงานประกวดบอร์ดเกมมามากกว่า 10 รายการ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้บุคลากรของตนเองนั้นสามารถผลิตบอร์ดเกมได้ด้วยตนเอง

 • ร่วมทดสอบและพัมนาเกม
 • บอร์ดเกมในบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
 • Artwork ทั้งหมดที่ใช้ภายในเกม

ติดต่อ

WORKS GALLERY

Section 1
Section 2
Section 3

Thank you !
We have already recieved your massege