E-Learning

จากประสบการณ์ด้าน Information Design ยาวนานมากกว่า 7 ปีของ Visualize Lab ที่ผลิตทั้งสื่อ E-Learning, Learning Design, Graphic Design และ Advertising จึงทำให้เราสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Video, E-book หรือ Presentation สำหรับงาน E-Learning ออกมาได้อย่างสนุกสนานและไม่ซ้ำซากจำเจ

สนใจติดต่อเบอร์: 094 696 9699
อีเมล: hi@visualizelab.com