Podcast

Category

เกมกล คนไร้บ้าน

เกมกล คนไร้บ้าน (1) เราตั้งชื่อเกมนี้ไว้ว่า Homeless Homemore วันพุธที่ 29 มีนาคม ทีมเรา (มัชฌ์กับพงษ์) ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมออกไอเดียและออกแบบบอร์ดเกมเพื่อทำความเข้าใจชีวิตคนไร้บ้าน จัดโดยกลุ่มเถื่อนเกมร่วมกับตัวแทนจากศูนย์คนไร้บ้าน

Read More back-arrow